Nu aanmelden!

Klik op “Nu aanmelden” indien u van uw therapeut of arts persoonlijk of via uw E-mail een inlogcode en wachtwoord heeft gekregen.

 


BackSupport is ontwikkeld voor een optimale analyse en behandeling van uw klachten.

BackSupport bestaat uit een aantal uitvoerige vragenlijsten, toegespitst op uw klachten. De gegevens worden door het BackSupport systeem verwerkt en overzichtelijk in kaart gebracht. Uw therapeut of dokter krijgt hierdoor een prima eerste indruk van de oorzaken van uw klachten en het verloop van de behandeling.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de vragenlijst volgt een onderzoek in de vorm van een gesprek en lichamelijk onderzoek. Door deze combinatie van gegevens is het mogelijk om de juiste acties te ondernemen om u zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen.

Uw voordeel als cliënt:

  • Doelgerichte behandeling en begeleiding
  • Uw gegevens zijn uiteraard beveiligd. Alleen uw behandelaar kan middels een wachtwoord de uitkomsten van de BackSupport inzien.
  • Uw naam is niet bekend. Er wordt gewerkt met een code die alleen bij u en uw behandelaar bekend is.
© FysioNetwerk Nederland www.fysio-netwerk.com. Alle rechten zijn voorbehouden, zie Impressum site.